Online RegEx Escape

Dette online regex escape-verktøyet vil unnslippe alle spesialtegn med en omvendt skråstrek slik at du kan bruke teksten / strengen / mønsteret i et regulært uttrykk - online escaper bruker PHP-funksjonen preg_quote() .

Din innspill:

Resultat, rømt tekst:

Online regex escaper for:

 • RegEx Escape for C#
 • RegEx Escape for PHP
 • RegEx Escape for Java
 • RegEx Escape for JavaScript
 • Regex escape for js
 • RegEx escape for JQL
 • RegEx Escape for SQL
 • RegEx escape for alle typer kode, streng eller mønster

Vise fram

RegEx: Hvilke tegn må slippes unna?

RegEx spesialtegn som må escapes i regulære uttrykk er:

 • .
 • \
 • +
 • *
 • ? [
 • ^
 • ]
 • $
 • (
 • )
 • {
 • }
 • =
 • !
 • <
 • >
 • |
 • :
 • -

Dette gratis online escape-verktøyet for regex bruker preg_quote() PHP-funksjonen for å hjelpe deg med å unnslippe tekst for bruk i regulære uttrykk !